Anahtar Kelime Sayfalar
nur-name 7
nur-ı muhammedî 7
chaghatai turkish in post-classical period 7
spelling of chaghatai turkish 7
religious-sufi turkish literature. 7
klasik sonrası dönem çağatay türkçesi 7
nur-ı muhammedî 7
çağatay türkçesi i̇mlası 7
dinî-tasavvufi türk edebiyatı. 7
metadiscourse 33
research article abstract 33
academic writing 33
interaction 33
turkish academic discourse. 33
üstsöylem 33
makale özeti 33
akademik yazma 33
etkileşim 33
türkçe akademik söylem. 33
bilingualism 61
language dominance 61
bilingual language profile 61
ahıska turks 61
linguistic integration. 61
i̇ki dillilik 61
baskın dil 61
iki dillilik dil profili 61
ahıska türkleri 61
dilsel uyum. 61
turkish 83
arabic 83
karagöz 83
puppet theatre 83
syria. 83
türkçe 83
arapça 83
kukla tiyatrosu 83
suriye. 83
listening 101
abdullah bosnevî 101
mevlânâ 101
mesnevî commentary. 101
dinleme 101
mesnevî şerhi. 101
theword“saz” 131
the turkish dictionary 131
homonymousness. 131
“saz” sözcüğü 131
türkçe sözlük 131
eş gösterenlilik. 131
old anatolian turkish 151
ahî Çelebi 151
medicine 151
critical publication. 151
eski anadolu türkçesi 151
ahî çelebi 151
tıp 151
tenkitli neşir. 151
the good and the bad prince pragmatics 181
old uighur. 181
i̇yi ve kötü prens 181
edim bilimi 181
eski uygurca. 181