Araştırma Makalesi

Dede Korkut - Günbed Yazması - Kazan Bey Oğuznamesi’nde Bağlama Grupları

Özgür AY, Kübra DURAN ŞAFAK

Sayfalar: 15-44 DOI: 10.32925/tday.2023.102
1294 387

Yeni Uygur Türkçesinde Sebep Göstergeleri

Neşe ERENOĞLU

Sayfalar: 73-100 DOI: 10.32925/tday.2023.104
741 265

Çarh-Nâme’nin Eksik Beyitleri Üzerine

Orhan KILIÇARSLAN

Sayfalar: 101-122 DOI: 10.32925/tday.2023.105
891 386

Yûnus Emre Dîvânı’nda Mental Fiiller

Hanife ALKAN ATAMAN

Sayfalar: 179-216 DOI: 10.32925/tday.2023.108
1156 460