Anahtar Kelime Sayfalar
old anatolian turkish 1
sound features 1
/-si-/ haplology 1
{-asi} participle suffix 1
{+sin} possessive suffix. 1
eski anadolu türkçesi 1
ses özellikleri 1
/-si-/ hece düşmesi 1
{-asi} sıfat-fiil eki 1
{+sin} iyelik eki. 1
dede korkut 15
günbed manuscript 15
conjunction groups 15
syntax. 15
günbed yazması 15
bağlama grupları 15
söz dizimi. 15
old uighur 45
buddhism 45
food 45
food charity 45
text edition. 45
eski uygurca 45
budizm 45
yiyecek 45
yiyecek sadakası 45
metin neşri. 45
new uyghur turkish 73
cause 73
indicator. 73
yeni uygur türkçesi 73
sebep 73
gösterge. 73
ahmed fakih 101
Çarh-name 101
camiʻüʼn-nezaʼir 101
eğridirli hacı kemal 101
collection of poetry (mecmua). 101
ahmed fakîh 101
çarh-nâme 101
câmiʻüʼn-nezâʼir 101
eğridirli hacı kemâl 101
mecmua. 101
orthography 155
mamluk turkish 155
mixed dialect 155
middle turkish. 155
i̇mla 155
memlûk türkçesi 155
karışık lehçe 155
orta türkçe. 155
mental verb 179
cognitive linguistics 179
yunus emre 179
mind 179
emotion. 179
mental fiil 179
bilişsel dil bilimi 179
yûnus emre 179
zihin 179
duygu. 179
reduplications 123
plural category 123
structure 123
classification. 123
tekrarlar 123
çokluk kategorisi 123
yapı 123
sınıflandırma. 123