Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği

Zeki Kaymaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 251-341
0 464

Türkiye Türkçesi Ağızlarında #h Sesi Üzerine

Gürer Gülsevin

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 129-146
0 282

KIBRIS TÜRKÇESİNİN SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ

Orhan Kabataş

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 83-108
0 280

İKİ MASALDA VAN AĞZININ GENEL SES ÖZELLİKLERİ-I

Funda Kara

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 109-126
0 322

VURUŞ KAVRAMLI TÜRKÇE AKRABA KELİMELER: SES OLAYLARI VE ETİMOLOJİ

Zafarjon Sıddıkov

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 151-174
0 539

ANDREAS TIETZE, TARİHİ VE ETİMOLOJİK TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATI (CİLT 2, F-J, WIEN 2009)’NA KATKILAR

Galip Güner

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 199-211
0 349

ESKİ TÜRKÇEDEKİ teyeŋ “sincap” SÖZÜNÜN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ UZANTILARI VE ANLAMDAŞLARI

Selim Emiroğlu

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 17-26
0 1254

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDAKİ ÇEVİRİ YAZI AYRILIKLARININ BİR SİSTEME BAĞLANMASI GEREĞİ ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 45-50
0 581

ADLANDIRMA, TERİMLER VE SINIFLANDIRMA AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÜNSÜZLERE BİR BAKIŞ

Halit Dursunoğlu

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 1 Sayfalar: 27-59
0 546

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA YAPIM EKLERİ I: YAZI DİLİNDE BULUNMAYAN YAPIM EKLERİ

Ferdi Güzel

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 1 Sayfalar: 73-114
0 253

YENİ BİR NÜSHASIYLA AHMEDÎ’NİN MİRAÇ-NAMESİ

Ümit Hunutlu

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 2 Sayfalar: 281-349
0 498