Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği

Zeki Kaymaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 251-341
0 314

Türkiye Türkçesi Ağızlarında #h Sesi Üzerine

Gürer Gülsevin

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 129-146
0 212

İncit- 'incitmek' Fiili ve Ailesi Üzerine

Hülya Arslan Erol

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 89-105
0 456

ÇAĞDAŞ TÜRKÇEDE İKİNCİL SESLETİM SORUNLARI

Mehmet Demirezen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 56-68
0 146

İKİZ ÜNLÜLÜ VE ÇİFT ÜNLÜLÜ KELİMELER ÜZERİNE BİR TESPİT ÇALIŞMASI

Rıza Gül, Mehmet Hazar

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 51-70
0 564

BAŞKURTÇA SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE NOTLAR

Mustafa Öner

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 89-100
0 495

ANKARA AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ ÖRNEĞİNDE AĞIZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ HAKKINDA BAZI TESPİTLER

Nurettin Demir, Süer Eker

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 91-102
0 162

ESKİ TÜRKÇEDEKİ teyeŋ “sincap” SÖZÜNÜN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ UZANTILARI VE ANLAMDAŞLARI

Selim Emiroğlu

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 17-26
0 992

MERSİN (İÇEL) VE KIBRIS TÜRK AĞIZLARINDA GENİŞ ZAMAN ÇEKİMİ

Gülseren Tor

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 2 Sayfalar: 237-268
0 646

ÇAN AĞZINDA YER ALAN BİRKAÇ ESKİCİL ÖGE

Burçin Özdemir

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 2 Sayfalar: 221-236
0 173

İSTANBUL’UN ETİMOLOJİSİ: MEVCUT KANITLARDAN MÜMKÜN OLDUĞUNCA FAYDALANILARAK

Marek Stachowskı, Robert Woodhouse, Çev.: Ekrem Beyaz

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 1 Sayfalar: 163-190
0 266

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA YAPIM EKLERİ I: YAZI DİLİNDE BULUNMAYAN YAPIM EKLERİ

Ferdi Güzel

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 1 Sayfalar: 73-114
0 189

İKİ FARKLI LATİFİ TEZKİRESİ VE NÜSHALARI

Walter G. Andrews, Ayşe Dalyan

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 49-68 DOI: 10.32925/tday.2019.30
0 200

Burdur ili ağızlarının ortak karakteristik ses bilgisi özellikleri

Osman Yıldız

Sayı: 2020, Sayı 70 Sayfalar: 169-192 DOI: 10.32925/tday.2020.47
0 196

Ağız Özellikleri ile Yerel Alt Gruplar Arasındaki İlişki

Erdoğan Boz, Semra Günay Aktaş, Yeliz Mert Kantar, Ayşe Okuyucu

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 159-183
0 800

KIPÇAK GRUBU LEHÇELERİNDE (KIRGIZ, KAZAK, TATAR VE BAŞKURT TÜRKÇESİNDE) “DEĞİL” KELİMESİNİN KULLANIMI ÜZERİNE

Aksaamai OMURALIEVA

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 51-68 DOI: 10.32925/tday.2022.85
1285 432

16. YÜZYIL TRANSRİKPSİYON METİNLERİNDEN ARAPÇA VE FARSÇA ALINTILARDA FONETİK UYARLAMA ÖRNEKLERİ

Hilal Oytun ALTUN

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 149-160 DOI: 10.32925/tday.2022.89
0 262