Tarihi Türk Lehçeleri ve Özbek Türkçesinde Zaman ve Mekanda Sınırlama Görevi Üstlenen Yapılar

Volkan Coşkun

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 429-438
0 321

Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine

Gani Abdurrahmanov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 1-4
0 132

İncit- 'incitmek' Fiili ve Ailesi Üzerine

Hülya Arslan Erol

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 89-105
0 313

GÖSTER- VE GÖRSET-/ ĠÓRSETFİİLLERİNİN YAPISI ÜZERİNE

Ahmet Günşen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 124-139
0 114

İKİZ ÜNLÜLÜ VE ÇİFT ÜNLÜLÜ KELİMELER ÜZERİNE BİR TESPİT ÇALIŞMASI

Rıza Gül, Mehmet Hazar

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 51-70
0 341

TÜRKÇEDE YARDIM SÖZÜ KÖKEN BİLGİSİ VE KAVRAM ALANLARI

Mustafa Öner

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 69-76
0 135

ESKİ TÜRKÇEDEKİ teyeŋ “sincap” SÖZÜNÜN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ UZANTILARI VE ANLAMDAŞLARI

Selim Emiroğlu

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 17-26
0 715

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDAKİ ÇEVİRİ YAZI AYRILIKLARININ BİR SİSTEME BAĞLANMASI GEREĞİ ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 45-50
0 342

MERSİN (İÇEL) VE KIBRIS TÜRK AĞIZLARINDA GENİŞ ZAMAN ÇEKİMİ

Gülseren Tor

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 2 Sayfalar: 237-268
0 511

Burdur ili ağızlarının ortak karakteristik ses bilgisi özellikleri

Osman Yıldız

Sayı: 2020, Sayı 70 Sayfalar: 169-192 DOI: 10.32925/tday.2020.47
0 142

KAZAKÇA AĞIZLAR SÖZLÜĞÜ’NDE KAYITLI BAZI ESKİCİL SÖZCÜKLER ÜZERİNE

Sherubay Kurmanbaiuly, Marlen Adilov, Zhumagali İbragimov

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 151-190 DOI: 10.32925/tday.2022.78
1701 534