HAMDULLAH HAMDÎ’NİN KIYAFETNAME’SİNİN BİR NÜSHASI ÜZERİNE

Hanife ALKAN ATAMAN

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 193-222 DOI: 10.32925/tday.2022.91
9273 215

İSLAM TÜRKAY’IN ŞİİRLERİNDE KALIPLAŞMIŞ DİL ÖGELERİ

Dicle Teberoğlu

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 109-149 DOI: 10.32925/tday.2022.77
1694 194

KAZAKÇADA ḲASḲIR “KURT” SÖZCÜĞÜ

Emin Oba

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 191-199 DOI: 10.32925/tday.2022.79
1148 264

SÖZLÜK TANIMLARINDA EDİM BİLİMSEL BİLGİNİN SUNUMU

Bilge GÖKTER GENÇER

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 101-128 DOI: 10.32925/tday.2022.87
905 192

KAZAKÇA AĞIZLAR SÖZLÜĞÜ’NDE KAYITLI BAZI ESKİCİL SÖZCÜKLER ÜZERİNE

Sherubay Kurmanbaiuly, Marlen Adilov, Zhumagali İbragimov

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 151-190 DOI: 10.32925/tday.2022.78
859 354

SÖZLÜK TİPOLOJİLERİ VE TASNİFLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Cüneyt Akın

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 217-233 DOI: 10.32925/tday.2022.81
717 143

KIPÇAK GRUBU LEHÇELERİNDE (KIRGIZ, KAZAK, TATAR VE BAŞKURT TÜRKÇESİNDE) “DEĞİL” KELİMESİNİN KULLANIMI ÜZERİNE

Aksaamai OMURALIEVA

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 51-68 DOI: 10.32925/tday.2022.85
514 208

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE ART ZAMANLI SÖZ BAŞI ÜNLÜ DÜŞMESİ ÜZERİNE

Musa Salan, Osman Kabadayı

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 85-107 DOI: 10.32925/tday.2022.76
491 137

MANAS DESTANI’NDA ESKİ TÜRKÇEYE ÖZGÜ GRAMER UNSURLARI

Nurdin USEEV

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 39-50 DOI: 10.32925/tday.2022.84
445 151

TÜRKÇE DERSLERİNDE EDİM BİLİMSEL FARKINDALIĞIN GEREKLİLİĞİ

Meltem Merve Konu

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 235-266 DOI: 10.32925/tday.2022.82
440 123

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TIP METNİ: MANẒŪME-İ ṬIBB

Betül ÖZCAN

Issue: 2023, Issue 75 Pages: 151-180 DOI: 10.32925/tday.2023.99
425 220

MESNEVİLERDE “MAHBÛB”UN ANLAM ÇEŞİTLİLİĞİ VE CİNSİYETİ

A. Azmi BİLGİN, Abdulhakim KILINÇ

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 161-192 DOI: 10.32925/tday.2022.90
421 115

DİLİN BİLİMİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Caner KERİMOĞLU

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 69-100 DOI: 10.32925/tday.2022.86
351 287

TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YER ALAN EŞ GÖSTERENLİ “SAZ” SÖZCÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZELTME ÖNERİLERİ

Hüseyin GÖKÇE

Issue: 2023, Issue 75 Pages: 131-150 DOI: 10.32925/tday.2023.98
283 296

THE CONTEXT OF THE SITUATION AS A REASON FOR POLYSEMY IN TURKISH[1]

Erdoğan BOZ, Asiye Hande Nur TÜRKOLUK

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 129-148 DOI: 10.32925/tday.2022.88
244 110

BEYDILI BOYUNUN AĞIZ ÖZELLIKLERINE DAIR NOTLAR

İdris Nebi Uysal

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 201-216 DOI: 10.32925/tday.2022.80
228 102

MÜELLİFİ MEÇHUL BİR FETVA KİTABI VE İÇİNDEKİ İMZASIZ MANZUM FETVALAR

Muhittin ELİAÇIK

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 223-236 DOI: 10.32925/tday.2022.92
221 207

MAKALE ÖZETLERİ VE ALICI ODAKLI ETKİLEŞİMLİ ÜSTSÖYLEM BELİRLEYİCİLERİ

Ekin ŞEN, Kamil İŞERİ

Issue: 2023, Issue 75 Pages: 33-60 DOI: 10.32925/tday.2023.94
218 100

ABDULLAH BOSNEVÎ’NİN ŞERH-İ CEZÎRE-İ MESNEVÎ’SİNDEKİ DİNLEME İLE İLGİLİ BÖLÜMÜN İNCELENMESİ

İdris KADIOĞLU

Issue: 2023, Issue 75 Pages: 101-130 DOI: 10.32925/tday.2023.97
182 109

ESKİ UYGURCA İYİ VE KÖTÜ PRENS ÖYKÜSÜ’NDE EDİM SÖZEL GÜÇ TAŞIYAN FİİLLER ÜZERİNE

Muammer ŞEHİTOĞLU

Issue: 2023, Issue 75 Pages: 181-206 DOI: 10.32925/tday.2023.100
171 161