HAMDULLAH HAMDÎ’NİN KIYAFETNAME’SİNİN BİR NÜSHASI ÜZERİNE

Hanife ALKAN ATAMAN

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 193-222 DOI: 10.32925/tday.2022.91
28505 565

KAZAKÇADA ḲASḲIR “KURT” SÖZCÜĞÜ

Emin Oba

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 191-199 DOI: 10.32925/tday.2022.79
4520 694

İSLAM TÜRKAY’IN ŞİİRLERİNDE KALIPLAŞMIŞ DİL ÖGELERİ

Dicle Teberoğlu

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 109-149 DOI: 10.32925/tday.2022.77
4112 440

MANAS DESTANI’NDA ESKİ TÜRKÇEYE ÖZGÜ GRAMER UNSURLARI

Nurdin USEEV

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 39-50 DOI: 10.32925/tday.2022.84
3691 357

KAZAKÇA AĞIZLAR SÖZLÜĞÜ’NDE KAYITLI BAZI ESKİCİL SÖZCÜKLER ÜZERİNE

Sherubay Kurmanbaiuly, Marlen Adilov, Zhumagali İbragimov

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 151-190 DOI: 10.32925/tday.2022.78
3507 778

XIV. Yüzyıl Başı Memlûk Türkçesiyle Yazılmış Eserlerin İmlası Üzerine Bazı Notlar

Cihan DOĞAN

Issue: 2023, Issue 76 Pages: 155-178 DOI: 10.32925/tday.2023.107
3210 211

MESNEVİLERDE “MAHBÛB”UN ANLAM ÇEŞİTLİLİĞİ VE CİNSİYETİ

A. Azmi BİLGİN, Abdulhakim KILINÇ

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 161-192 DOI: 10.32925/tday.2022.90
3033 350

SÖZLÜK TİPOLOJİLERİ VE TASNİFLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Cüneyt Akın

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 217-233 DOI: 10.32925/tday.2022.81
1808 371

BEYDILI BOYUNUN AĞIZ ÖZELLIKLERINE DAIR NOTLAR

İdris Nebi Uysal

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 201-216 DOI: 10.32925/tday.2022.80
1712 327

KIPÇAK GRUBU LEHÇELERİNDE (KIRGIZ, KAZAK, TATAR VE BAŞKURT TÜRKÇESİNDE) “DEĞİL” KELİMESİNİN KULLANIMI ÜZERİNE

Aksaamai OMURALIEVA

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 51-68 DOI: 10.32925/tday.2022.85
1397 495

SÖZLÜK TANIMLARINDA EDİM BİLİMSEL BİLGİNİN SUNUMU

Bilge GÖKTER GENÇER

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 101-128 DOI: 10.32925/tday.2022.87
1364 413

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TIP METNİ: MANẒŪME-İ ṬIBB

Betül ÖZCAN

Issue: 2023, Issue 75 Pages: 151-180 DOI: 10.32925/tday.2023.99
1332 495

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE ART ZAMANLI SÖZ BAŞI ÜNLÜ DÜŞMESİ ÜZERİNE

Musa Salan, Osman Kabadayı

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 85-107 DOI: 10.32925/tday.2022.76
1182 329

TÜRKÇE DERSLERİNDE EDİM BİLİMSEL FARKINDALIĞIN GEREKLİLİĞİ

Meltem Merve Konu

Issue: 2022, Issue 73 Pages: 235-266 DOI: 10.32925/tday.2022.82
1146 402

ESKİ UYGURCA İYİ VE KÖTÜ PRENS ÖYKÜSÜ’NDE EDİM SÖZEL GÜÇ TAŞIYAN FİİLLER ÜZERİNE

Muammer ŞEHİTOĞLU

Issue: 2023, Issue 75 Pages: 181-206 DOI: 10.32925/tday.2023.100
1040 378

TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YER ALAN EŞ GÖSTERENLİ “SAZ” SÖZCÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZELTME ÖNERİLERİ

Hüseyin GÖKÇE

Issue: 2023, Issue 75 Pages: 131-150 DOI: 10.32925/tday.2023.98
1011 614

Yûnus Emre Dîvânı’nda Mental Fiiller

Hanife ALKAN ATAMAN

Issue: 2023, Issue 76 Pages: 179-216 DOI: 10.32925/tday.2023.108
966 366

Dede Korkut - Günbed Yazması - Kazan Bey Oğuznamesi’nde Bağlama Grupları

Özgür AY, Kübra DURAN ŞAFAK

Issue: 2023, Issue 76 Pages: 15-44 DOI: 10.32925/tday.2023.102
934 283

Eski Anadolu Türkçesinde Farklı Bir Hece Düşmesi Örneği: /-sI- > Ø/

Erkan SALAN

Issue: 2023, Issue 76 Pages: 1-14 DOI: 10.32925/tday.2023.101
885 326

DİLİN BİLİMİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Caner KERİMOĞLU

Issue: 2022, Issue 74 Pages: 69-100 DOI: 10.32925/tday.2022.86
727 704