Araştırma Makalesi

Çayka’dan Şayka’ya

A. Caferoğlu

Sayfalar: 1-11
0 227

Bilinmeyen Bir Çağatay Şairi Şahî ve Divanı

János Eckmann

Sayfalar: 13-36
0 170

Divan Edebiyatında Gülmece ve Yergi (hezl ve hecv)

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 37-45
0 300

Seyyit Nesîmî Üzerine Notlar

İbrahim Olgun

Sayfalar: 47-68
0 158

Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış

Beşir Göğüş

Sayfalar: 123-154
0 223

Veysî’nin Divanında Bulunmayan Bir Kasidesi Üzerine

Günay Kut (alpay)

Sayfalar: 169-178
0 131

“Efruz Bey” Üzerine

Cahit Kavcar

Sayfalar: 179-196
0 348

Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme

Özcan Başkan

Sayfalar: 237-251
0 395

Nevaî’nin İlk Divanları Üzerine

János Eckmann

Sayfalar: 253-269
0 196

Düşünceler: “Figanî ve Divançesi” Üzerine

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 271-277
0 130

Konferans Bildirisi

Bibliyografi