Araştırma Makalesi

Çayka’dan Şayka’ya

A. Caferoğlu

Sayfalar: 1-11
0 22

Bilinmeyen Bir Çağatay Şairi Şahî ve Divanı

János Eckmann

Sayfalar: 13-36
0 11

Divan Edebiyatında Gülmece ve Yergi (hezl ve hecv)

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 37-45
0 24

Seyyit Nesîmî Üzerine Notlar

İbrahim Olgun

Sayfalar: 47-68
0 8

Veysî’nin Divanında Bulunmayan Bir Kasidesi Üzerine

Günay Kut (alpay)

Sayfalar: 169-178
0 9

“Efruz Bey” Üzerine

Cahit Kavcar

Sayfalar: 179-196
0 15

Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme

Özcan Başkan

Sayfalar: 237-251
0 45

Nevaî’nin İlk Divanları Üzerine

János Eckmann

Sayfalar: 253-269
0 10

Düşünceler: “Figanî ve Divançesi” Üzerine

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 271-277
0 13

Konferans Bildirisi

Bibliyografi