Araştırma Makalesi

Konya İlinin Ermenek Ağzı

Ahmet Caferoğlu

Sayfalar: 1-16
0 140

Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı

Zeynep Korkmaz

Sayfalar: 17-34
0 357

Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 35-80
0 403

Müstezat

Mehmet Deligönül

Sayfalar: 93-102
0 475

Yusuf Emiri’nin Beng ü Çagır Adlı Münazarası

Gönül Alpay

Sayfalar: 103-125
0 471

Aşkî ve Heft Peyker Çevirisi

Günay Kut (alpay)

Sayfalar: 127-151
0 131

Farsça ve Türkçe Atasözleri ve Deyimler Üzerine

İbrahim Olgun

Sayfalar: 153-172
0 2633

“Ağaç” ve “Su”

Vecihe Hatiboğlu

Sayfalar: 267-273
0 1306

Bibliyografi

Türkçe Yazma Eserler Katalogları Repertuvarı

A. Turgut Kut

Sayfalar: 183-240
0 427

Kitap İncelemesi

Çuvaş Dilinin Etymologique Sözlüğü

Hasan Eren

Sayfalar: 241-265
0 754