Araştırma Makalesi

Konya İlinin Ermenek Ağzı

Ahmet Caferoğlu

Sayfalar: 1-16
0 13

Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı

Zeynep Korkmaz

Sayfalar: 17-34
0 15

Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 35-80
0 53

Müstezat

Mehmet Deligönül

Sayfalar: 93-102
0 10

Yusuf Emiri’nin Beng ü Çagır Adlı Münazarası

Gönül Alpay

Sayfalar: 103-125
0 71

Aşkî ve Heft Peyker Çevirisi

Günay Kut (alpay)

Sayfalar: 127-151
0 11

Farsça ve Türkçe Atasözleri ve Deyimler Üzerine

İbrahim Olgun

Sayfalar: 153-172
0 643

“Ağaç” ve “Su”

Vecihe Hatiboğlu

Sayfalar: 267-273
0 12

Bibliyografi

Türkçe Yazma Eserler Katalogları Repertuvarı

A. Turgut Kut

Sayfalar: 183-240
0 11

Kitap İncelemesi

Çuvaş Dilinin Etymologique Sözlüğü

Hasan Eren

Sayfalar: 241-265
0 12