Çeviri

Eski Türkçe ile Halaçça Arasında Şaşırtıcı Bir Koşutluk

Gerhard Doerfer, Semih Tezcan

Sayfalar: 1-12
0 74

İran’da Bir Dilbilim Araştırma Gezisi Üzerine Rapor

Gerhard Doerfer, Semih Tezcan

Sayfalar: 195-198
0 76

Araştırma Makalesi

XI-XIII. Yüzyıllar Arasında Oğuzca

Zeynep Korkmaz

Sayfalar: 41-48
0 68

Tellâfer Türkçesi Üzerine

Sâdettin Buluç

Sayfalar: 49-57
0 45

Terimlerde Özleşme Sorunu

Özcan Başkan

Sayfalar: 173-184
0 173

Menâkıb-ı Fuzulî

İbrahim Olgun

Sayfalar: 203-222
0 147

XIX. Yüzyıl Özbek Edebiyatına Genel Bir Bakış

Gönül Alpay

Sayfalar: 253-263
0 79

Gün Işığına Çıkan Değerli Bir Eser

Kayahan Erimer

Sayfalar: 265-281
0 51

Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar

Tuncer Gülensoy

Sayfalar: 283-318
0 141

Türkçenin Yazımsal Fonemleri

Selçuk Yönel

Sayfalar: 319-336
0 41

Bibliyografi

Konferans Bildirisi

Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar

Doğan Aksan

Sayfalar: 185-193
0 46