KIYAFETNAMELER ÜZERİNE

Mine Mengi

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 299-309
0 727

Muğla Ağzının Karakteristik Bir Özelliği

Mehmet Kara

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 162-169
0 251

HİÇBİRYER ROMANINDA DİL, ÜSLUP VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ

Mustafa Balcı

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 165-182
0 357

TATARCA ÖN ÜNLÜLÜ SÖZCÜKLERDE ÜNLÜLER ARASI -g- SESİ ÜZERİNE

Emine Yılmaz

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 131-136
0 326

HUÁ-YÍ-YÌ-YǓ’DAKİ UYGURCA MALZEME VE SORUNLARI

- Yong, Sŏng Lı

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 1 Sayfalar: 23-36
0 212

Seul Devlet Üniversitesi Kütüphanesinde Bir Huá-Yí-Yì-Yǔ Nüshasında Bulunan Uygurca Malzeme (II)

Yong-Song Li

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 7-30
0 229

Burdur ili ağızlarının ortak karakteristik ses bilgisi özellikleri

Osman Yıldız

Sayı: 2020, Sayı 70 Sayfalar: 169-192 DOI: 10.32925/tday.2020.47
0 245

BEYDILI BOYUNUN AĞIZ ÖZELLIKLERINE DAIR NOTLAR

İdris Nebi Uysal

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 201-216 DOI: 10.32925/tday.2022.80
2194 510