BİR UYGUR ŞİİRİ HAKKINDA NOT

Şinasi Tekin

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 61-63
0 235

THE INDIFFERENCE STAGE OF TURKISH SUFFIX VOCALISM

Lars Johanson

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 151-156
0 218

BIBLIOGRAPY OF MODERN LINGUISTIC WORK ON TURKISH

Robert Underhıll

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 247-265
0 230

AN ASSESSMENT OF “SECRET HISTORY OF THE MONGOLS” AND “ALTAN TOPCI” FROM THE VIEWPOINT OF THE TURKISH LINGUAL AND CULTURAL HISTORY

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 17-23
0 203

ELEMENTS COMMON TO TURKISH AND MONGOLIAN AND THE PLACE OF MONGOLIAN IN TURKISH LANGUAGE STUDIES

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 31-41
0 542

SOME REMARKS ON OLD TURKISH WORDS FOR “WIFE”

Peter Zıeme

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 305-309
0 227

MONGOLIAN WORDS AND FORMS IN CHAGATAY TURKISH (EASTERN TURKI) AND TURKEY TURKISH (WESTERN TURKI)

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 265-280
0 343

“KİTAB-I DEDE GORGUD” ŞE’RLERİ HAGGINDA BİR NEÇE SÖZ

Veliyev Veliyev

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 61-67
0 278

TÜRK ŞİİRİNDE DÖRTLÜK TARZININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 89-95
0 352

13. YÜZYILDA ANADOLU’DA ŞİİR TÜRÜNÜN GELİŞMESİ

Günay Kut

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 127-136
0 233

ESKİ TÜRK ŞİİR GELENEĞİ VE HECE VEZNİNİN OLUŞUMU

Tofik Davudoğlu Melikov

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 149-153
0 262

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE TÜRK HALK ŞİİRİ

Saim Sakaoğlu

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 97-111
0 1697

SULTAN VELED (1226-1312)’İN ŞİİR SANATI VE TÜRK ŞİİR GELENEĞİ

M.s. Fomkın

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 137-148
0 1432

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE ARUZ VEZNİYLE YAZILMIŞ ŞİİRLER

Kemal Eraslan

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 113-117
0 241

MANİHEİST VE BUDDHİST ÇEVRELERDE TÜRK ŞİİRİ

F.sema Barutçu

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 69-87
0 468

Türkiye Türkçesinin Ses Varlığı ve Seslerin Kullanım Sıklığı

Ahmet Karadoğan

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 2 Sayfalar: 57-65
0 184

Türkçede Gereklilik Kipleri ve İşlevdeşleri

Necati Demir

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 1 Sayfalar: 11-22
0 364

Hürriyet Kasidesi'nin Metin Örgüsü ve Bunun, Namık Kemal'in Diğer Yeni Şiirlerindeki İzleri

Halil Ersoylu

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 1 Sayfalar: 23-38
0 182

İncit- 'incitmek' Fiili ve Ailesi Üzerine

Hülya Arslan Erol

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 89-105
0 519

Türkçede +sIz/+sUz Eki Üzerine

Ali Cin

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 1-43
0 360