BİR UYGUR ŞİİRİ HAKKINDA NOT

Şinasi Tekin

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 61-63
0 193

DİL TARİHLEMESİ (GLOTTOCHRONOLOGY) VE DİLBİLİMDEKİ YERİ

Mehmet Demirezen

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 101-111
0 323

AN ASSESSMENT OF “SECRET HISTORY OF THE MONGOLS” AND “ALTAN TOPCI” FROM THE VIEWPOINT OF THE TURKISH LINGUAL AND CULTURAL HISTORY

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 17-23
0 173

“KİTAB-I DEDE GORGUD” ŞE’RLERİ HAGGINDA BİR NEÇE SÖZ

Veliyev Veliyev

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 61-67
0 242

KİTAB-I DEDEM GORKUD: TARİHİ-FİLOLOJİ ARAŞTIRMA TECRÜBESİ

ELİYAROV Eliyarov

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 11-22
0 142

TÜRKÇE MORFOLOJİ TARİHİNİ İNCELEME MESELESİNE DAİR

A.M. Şçerbak

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 317-321
0 229

EDEBİ ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ TARİHİNDE BAZI GENEL ÖZELLİKLER

ELENA MARKOVNA Napolnova

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 331-334
0 282

SÜMER-TÜRK DİLLERİNİN TARİHİ İLGİSİ VE TÜRK DİLİNİN YAŞI MESELESİ

Osman Nedim Tuna

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 257-293
0 301

GÖKTÜRK YAZITLARININ TÜRK İSKAN (YERLEŞME) TARİHİNDEKİ YERİ

Tuncer Baykara

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 17-29
0 209

TÜRK ŞİİRİNDE DÖRTLÜK TARZININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 89-95
0 310

13. YÜZYILDA ANADOLU’DA ŞİİR TÜRÜNÜN GELİŞMESİ

Günay Kut

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 127-136
0 176

ESKİ TÜRK ŞİİR GELENEĞİ VE HECE VEZNİNİN OLUŞUMU

Tofik Davudoğlu Melikov

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 149-153
0 210

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE TÜRK HALK ŞİİRİ

Saim Sakaoğlu

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 97-111
0 1557

SULTAN VELED (1226-1312)’İN ŞİİR SANATI VE TÜRK ŞİİR GELENEĞİ

M.s. Fomkın

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 137-148
0 1218

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE ARUZ VEZNİYLE YAZILMIŞ ŞİİRLER

Kemal Eraslan

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 113-117
0 196

MANİHEİST VE BUDDHİST ÇEVRELERDE TÜRK ŞİİRİ

F.sema Barutçu

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 69-87
0 399

SALTUK-NÂME’NİN TÜRK KÜLTÜR TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEMİ

Kemal Yüce

Sayı: 1992, Cilt 40 Sayfalar: 61-66
0 206

Ergene kon=Ergin kün mü?

Dursun Yıldırım

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 61-149
0 185

Tarihi Türk Lehçeleri ve Özbek Türkçesinde Zaman ve Mekanda Sınırlama Görevi Üstlenen Yapılar

Volkan Coşkun

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 429-438
0 417

Dede Gorgud Destanlarının Tarihine Bir Bahış

Cevat Heyet

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 2 Sayfalar: 77-81
0 165