TÜRKÇE’DE - N ZARF-FİİL EKİ İLE -PAN/-PEN EKİ VE TÜREMELER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 155-165
0 500

Orhun Anıtlarında Sıfatlar, Sıfat Tamlamaları ve Bunlara İlişkin Bazı Açıklamalar

Osman Kemal Kayra

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 145-158
0 93

Eski Anadolu Türkçesinde Edatlara Kurulan Zarf-fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 396-428
0 460

Türkçede Sıfat-Fiil Eklerinin Kalıcı İsim Oluşturma İşlevleri

Ramazan Salman

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 188-223
0 224

Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 279-364
0 190

L, N, R'den Sonra Niçin T?

Ahmet B. Ercilasun

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 191-194
0 139

"-Duhcan/-Dükcen Sona/Sora" ZARF FİİLİ ÜZERiNE

Mehmet Dursun Erdem

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 21-27
0 122

+dır, +dur Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki Kullanımları Üzerine

Yeter Torun

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 1 Sayfalar: 111-122
0 518

Türkiye Türkçesinde Sıfatsı-İsimsi Şekiller Üzerine

Özlem Deniz Yılmaz

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 1 Sayfalar: 151-169
0 114

Han Duvarları Gibi...

Gülcan B. Çolak

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 49-69
0 93

Türkçe'de Bildirme Kiplerinde Zarf Kullanımlarına Dayalı Anlam Özellikleri

Nesrin Kaya

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 89-98
0 140

MATEMATİKSEL DÜŞÜNCEDE SAYI SIFATLARI VE NİCELİK ZARFLARI

Aysel Ferah

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 113-130
0 401

EDGÜ KELİMESİ ÜZERİNE

İlknur Karagöz

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 127-132
0 289

MİKTAR ZARFI OLARAK KULLANILAN KELİMELERE LENGÜİSTİK BİR BAKIŞ

Mesut Şen

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 109-124
0 410

‘DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDEKİ KALIPLAŞMIŞ AD-FİİLLERİN VE SIFAT-FİİLLERİN YAZI DİLİNDE KULLANILIRLIK DURUMLARI

Hülya Savran

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 1 Sayfalar: 51-92
0 108

TUVACADA ZARF-FİİL CÜMLELERİNİN SÖZ DİZİMİNE DAİR

İbrahim Ahmet Aydemir

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 7-18
0 108

m, p, r, s ÜNSÜZLERİYLE YAPILAN PEKİŞTİRME VE KURALLARI ÜZERİNE

Sadettin Özçelik

Sayı: 2012, Cilt 60, Sayı 2 Sayfalar: 29-42
0 629

YAKUT (SAHA) TÜRKÇESİNDE -ar/-bat buol SIFAT-FİİLİ АNALİTİK KALIBININ ANLAM ÖZELLİKLERİ

Natalya Popova

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 81-86
0 101

Süheyl ü Nevbahâr Üzerine Düzeltmeler (2)

Sadettin Özçelik

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 233-242
0 121

SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ÜZERİNE DÜZELTMELER

Sadettin Özçelik

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 1 Sayfalar: 5-62
0 269