+ki Eki Üzerine

Arzu Sema Ertane Baydar, Turgut Baydar

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 31-48
0 18

SÖZLÜKLERDE SULARINDA KELİMESİ VE KÖKENİ

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 139-148
0 50

TÜRKÇEDE TANIM CÜMLELERİ

Celal Demir

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 21-34
0 16

DERLEM, BİLGİSAYAR DESTEKLİ SÖZLÜK BİLİMİ, EŞ DİZİMLİLİK VE OTOMATİK TERİM ÇIKARIMI

Bekir Tahir Tahiroğlu

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 183-197
0 24

ANKARA AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ ÖRNEĞİNDE AĞIZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ HAKKINDA BAZI TESPİTLER

Nurettin Demir, Süer Eker

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 91-102
0 16

NÜSHALARI IŞIĞINDA KİTÂBU’L-İDRÂK Lİ-LİSÂNİ’L-ETRÂK

Ünal Aldemir

Sayı: 2019, Sayı 67 Sayfalar: 65-86
0 17

SÖZLÜK TİPOLOJİLERİ VE TASNİFLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Cüneyt Akın

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 217-233 DOI: 10.32925/tday.2022.81
93 47

TÜRKÇE DERSLERİNDE EDİM BİLİMSEL FARKINDALIĞIN GEREKLİLİĞİ

Meltem Merve Konu

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 235-266 DOI: 10.32925/tday.2022.82
95 37