PROF. DR. NİKOLAY ALEKSANDROVİÇ BASKAKOV’UN HAYATI VE TÜRKOLOJİ BİLİMİNE HİZMETLERİ

Nuri Yüce

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 1-30
0 49

DUKAKİNZADE AHMED BEY’İN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ İLE ÜÇ GAZELİ

Zeki Kaymaz

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 83-86
0 16

BAŞKURTÇA SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE NOTLAR

Mustafa Öner

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 89-100
0 87

ATATÜRK ŞAİR MİYDİ?

Şule Perinçek

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 175-191
0 18

GAZAVAT-NÂME-İ MİDİLLİ TÜRK DİLİ VE KÜLTÜR TARİHİ BAKIMINDAN DEĞERİ

Ömer Özkan

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 1 Sayfalar: 113-126
0 15

BUGÜNKÜ KIPÇAK TÜRKÇESİ ORTAK SÖZ VARLIĞI DENEMESİ

Mustafa Öner

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 77-98
0 13

ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Can Şen, Serpil Akgül

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 93-105
0 12

Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama)

Ekrem Gül

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 1 Sayfalar: 27-104
0 29

KAZAKÇADA ḲASḲIR “KURT” SÖZCÜĞÜ

Emin Oba

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 191-199 DOI: 10.32925/tday.2022.79
100 36