Eski Anadolu Türkçesinde Ol- Cevheri Fiili

Zikri Turan

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 265-289
0 1097

XV. Yüzyılda Yazılmış Üç Tıp Kitabı Üzerine

Sadettin Özçelik

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 385-395
0 220

Eski Anadolu Türkçesinde Edatlara Kurulan Zarf-fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 396-428
0 817

Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler

Ahmet Karadoğan

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 170-180
0 403

XVII. Yüzyılda Yazılmış Önemli Bir Tıp Kitabı

Zekiye Gül Elbir

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 99-113
0 288

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Türkçe Kur'an Meal Tefsiri

Şahin Köktürk

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 199-204
0 466

Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 99-105
0 415

Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri

Hülya Arslan Erol

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 9-18
0 339

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN DEĞERLİ BİR KAYNAK ESERİ VE YAYINI ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 201-212
0 312

SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR’IN TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI VE ANADOLU AĞIZLARI

Mesiha Tosunoğlu, Deniz Melanlıoğlu

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 189-200
0 528

ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARININ DAYANDIĞI TEMELLER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 87-110
0 340

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN TERTİB-İ MUªĀLECE’DEKİ ORGAN ADLI TIP TERİMLERİ

Gürkan Gümüşatam

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 1 Sayfalar: 25-50
0 290

ANADOLU’DA OĞUZ TÜRKÇESİ TEMELİNDE İLK YAZI DİLİNİN KURULUŞU

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 61-69
0 1250

ANADOLU’DAKİ İLK TÜRKÇE ESER ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Aziz Merhan

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 2 Sayfalar: 53-62
0 1095

YENİ BİR NÜSHASIYLA AHMEDÎ’NİN MİRAÇ-NAMESİ

Ümit Hunutlu

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 2 Sayfalar: 281-349
0 556

VATİKAN KÜTÜPHANESİNDE TÜRKÇE BİR TIP METNİ: ECZĀ-YI LOKMĀN ḤEKĪM

Meryem Arslan

Sayı: 2019, Sayı 67 Sayfalar: 153-184
0 270

GARSEDDİN-ZÂDE ŞEMSEDDİN MUHAMMED’E NİSPET EDİLEN BİR TIP MANZUMESİ HAKKINDA: MANZÛME YA DA MANZÛME FÎ İLMİ’T-TIB

Seda Uysal Bozaslan

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 69-112 DOI: 10.32925/tday.2019.31
0 327

AHMED-İ DÂÎ’NİN KİTÂBÜ’T-TA’BÎR TERCÜMESİ

İhsan Sabri Çebi

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 23-47 DOI: 10.32925/tday.2019.29
0 384

Eski bir tıp el yazması “Tabibnâme”de bitki adları

Ahsen Ayan, Hacı Ömer Karpuz

Sayı: 2020, Sayı 69 Sayfalar: 7-34
0 2529

Garib-Nâme’de Cinaslar

Vugar Sultanzade

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 165-192 DOI: 10.32925/tday.2021.58
0 459