TANITMA, TAHLİL VE TENKİTLER

Kâzim Yetiş

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 311-318
0 113

Avusturyalı Türkolog Herbert Jansky'nin Osmanlı Türkçesi Hakkındaki Düşünceleri

M.sani Adıgüzel

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 1-24
0 73

Ahmet Metin ve Şirzad Romanının Sultan II. Abdülhamit'e Takdimi ve Bir Maruzat

Şahmurat Arık

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 1-8
0 47

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNU ANLATAN ROMANLARDA DESTANÎ UNSURLAR

Ramazan Gülendam

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 107-123
0 68

SÖZLÜKLERDE SULARINDA KELİMESİ VE KÖKENİ

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 139-148
0 244

DUKAKİNZADE AHMED BEY’İN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ İLE ÜÇ GAZELİ

Zeki Kaymaz

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 83-86
0 78

TÜRKİYE’DE MODERNLEŞMENİN OLUŞUMU VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA BATILILAŞMA OLGUSU : ”KİRALIK KONAK”, “SÖZDE KIZLAR”, “YAPRAK DÖKÜMÜ”

Ülkü Ayşe Oğuzhan

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 111-144
0 379

HİÇBİRYER ROMANINDA DİL, ÜSLUP VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ

Mustafa Balcı

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 165-182
0 59

AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN TELİF VE TERCÜME YOLLU YAZDIĞI BÜYÜK ROMANLAR” ADLI YAZILARIN ÇEVİRİ YAZISI

H Harika Durgun

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 153-164
0 82

ET-TUHFETÜ’Z-ZEKİYYE Fİ’L-LUGÂTİ’T-TÜRKİYYE’DE FARSÇA SÖZCÜKLER-I

Zühal Ölmez, Hamdi Lateef Khairullah

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 2 Sayfalar: 175-188
0 83

Osmanlı Beyliği’nin Kurucusunun İsmi Meselesi Üzerine

Osman Gümüşçü, Abdullah Balcıoğulları

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 87-109 DOI: 10.32925/tday.2021.54
0 146

Hemdemî’nin Fihrist-i Şâhân’ına Yazılan Yeni Bir Zeyil

Halil İbrahim Delice, Hasan Yüksel

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 73-93
0 165

16. YÜZYIL TRANSRİKPSİYON METİNLERİNDEN ARAPÇA VE FARSÇA ALINTILARDA FONETİK UYARLAMA ÖRNEKLERİ

Hilal Oytun ALTUN

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 149-160 DOI: 10.32925/tday.2022.89
0 97

MESNEVİLERDE “MAHBÛB”UN ANLAM ÇEŞİTLİLİĞİ VE CİNSİYETİ

A. Azmi BİLGİN, Abdulhakim KILINÇ

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 161-192 DOI: 10.32925/tday.2022.90
421 115