XV. YÜZYIL AZERÎ TÜRKÇESİNİN DEĞERLİ BİR TEMSİLCİSİ EMÎR HİDÂYETULLAH VE DÎVÂNI

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 113-124
0 234

BRITISH MUSEUM OR. 8193’DE KAYITLI UYGUR HARFLİ ELYAZMA MECMUA VE BUNUN ÖZBEK FİLOLOJİSİ İÇİN ÖNEMİ

A.m. Şçerbak

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 133-140
0 235

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler Üzerine Araştırmalar

Sadettin Özçelik

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 177-211
0 290

Bilinmeyen Bir Yusuf u Züleyha El Yazması

Çoban Hıdır Haydar

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 105-128
0 233

Suriye'deki Türkçe Yazma Eserler

Halil Çeçen

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 439-444
0 316

Dede Korkut Kitabının Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmla Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 131-152
0 389

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN DEĞERLİ BİR KAYNAK ESERİ VE YAYINI ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 201-212
0 312

SURİYE'DEKİ EL YAZMA ESERLER KATALOĞUNA DÜZELTİ

Halil Çeçen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 213-216
0 233

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Mesiha Tosunoğlu

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 195-222
0 800

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİKTE VE YAZILI ANLATIMIN ÖNEMİ

Erol Barın

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 20-32
0 672

SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİNE AİT YAZMALARIN OKUNMA SORUNLARI VE DEDE KORKUT ÖRNEĞİ

Sadettin Özçelik

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 2 Sayfalar: 63-96
0 237

TÜRKMEN ŞAİRİ MAĞTIMGULI VE ONUN ESERLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR-1

Youssef Azemoun

Sayı: 2012, Cilt 60, Sayı 1 Sayfalar: 85-122
0 403

LEH ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZILI ANLATIMLARININ TUTARLILIK ÖLÇÜTLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Deniz Melanlıoğlu

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 1 Sayfalar: 151-161
0 331

SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNÜ YAZMALARIN EDİSYON KRİTİK YÖNTEMİ İLE OKUNMASI: DEDE KORKUT ÖRNEĞİ

Sadettin Özçelik

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 1 Sayfalar: 91-104
0 924

IRAK-BAĞDAT EL YAZMALARI MİLLÎ MERKEZİNDE ARAP HARFLİ TÜRKÇE DİVANLAR KATALOĞU

Mehmet Ömer Kazancı

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 157-180 DOI: 10.32925/tday.2019.33
0 485

Yesevi şairi Şems-i Asi’nin Yetimnamesi

Fatih Bakırcı

Sayı: 2020, Sayı 70 Sayfalar: 29-78 DOI: 10.32925/tday.2020.44
0 367

Dağlık Altay Yazıtlarında İleri Ögeler

Ahmet Karaman

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 33-51
0 297

MAKALE ÖZETLERİ VE ALICI ODAKLI ETKİLEŞİMLİ ÜSTSÖYLEM BELİRLEYİCİLERİ

Ekin ŞEN, Kamil İŞERİ

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 33-60 DOI: 10.32925/tday.2023.94
731 440

Dede Korkut - Günbed Yazması - Kazan Bey Oğuznamesi’nde Bağlama Grupları

Özgür AY, Kübra DURAN ŞAFAK

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 15-44 DOI: 10.32925/tday.2023.102
1399 410

Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe’de Doğu Türkçesinde Koyulaşan Dil Birimleri

Ahmet Turan DOĞAN

Sayı: 2024, Sayı 77 Sayfalar: 109-134 DOI: 10.32925/tday.2024.113
135 139