Eski Anadolu Türkçesinde Ol- Cevheri Fiili

Zikri Turan

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 265-289
0 1097

Eski Anadolu Türkçesinde Edatlara Kurulan Zarf-fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 396-428
0 817

Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler

Ahmet Karadoğan

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 170-180
0 403

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Türkçe Kur'an Meal Tefsiri

Şahin Köktürk

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 199-204
0 466

Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 99-105
0 415

Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri

Hülya Arslan Erol

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 9-18
0 339

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN DEĞERLİ BİR KAYNAK ESERİ VE YAYINI ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 201-212
0 312

SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR’IN TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI VE ANADOLU AĞIZLARI

Mesiha Tosunoğlu, Deniz Melanlıoğlu

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 189-200
0 528

ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARININ DAYANDIĞI TEMELLER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 87-110
0 340

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN TERTİB-İ MUªĀLECE’DEKİ ORGAN ADLI TIP TERİMLERİ

Gürkan Gümüşatam

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 1 Sayfalar: 25-50
0 290

ANADOLU’DA OĞUZ TÜRKÇESİ TEMELİNDE İLK YAZI DİLİNİN KURULUŞU

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 61-69
0 1250

ANADOLU’DAKİ İLK TÜRKÇE ESER ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Aziz Merhan

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 2 Sayfalar: 53-62
0 1095

YENİ BİR NÜSHASIYLA AHMEDÎ’NİN MİRAÇ-NAMESİ

Ümit Hunutlu

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 2 Sayfalar: 281-349
0 556

AHMED-İ DÂÎ’NİN KİTÂBÜ’T-TA’BÎR TERCÜMESİ

İhsan Sabri Çebi

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 23-47 DOI: 10.32925/tday.2019.29
0 384

Yesevi şairi Şems-i Asi’nin Yetimnamesi

Fatih Bakırcı

Sayı: 2020, Sayı 70 Sayfalar: 29-78 DOI: 10.32925/tday.2020.44
0 367

Garib-Nâme’de Cinaslar

Vugar Sultanzade

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 165-192 DOI: 10.32925/tday.2021.58
0 459

Süleymân-Nâme’nin Söz Varlığı (77. Cilt)

Zeliha Gaddar

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 129-147 DOI: 10.32925/tday.2021.56
0 300

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TIP METNİ: MANẒŪME-İ ṬIBB

Betül ÖZCAN

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 151-180 DOI: 10.32925/tday.2023.99
1701 597

Eski Anadolu Türkçesinde Farklı Bir Hece Düşmesi Örneği: /-sI- > Ø/

Erkan SALAN

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 1-14 DOI: 10.32925/tday.2023.101
1145 409

A Popular Text in Eastern Turki: Isnad-i Nadi Ali

Serkan ÇAKMAK

Sayı: 2024, Sayı 77 Sayfalar: 75-108 DOI: 10.32925/tday.2023.112
128 156