MAKALE ÖZETLERİ VE ALICI ODAKLI ETKİLEŞİMLİ ÜSTSÖYLEM BELİRLEYİCİLERİ

Ekin ŞEN, Kamil İŞERİ

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 33-60 DOI: 10.32925/tday.2023.94
593 297

ABDULLAH BOSNEVÎ’NİN ŞERH-İ CEZÎRE-İ MESNEVÎ’SİNDEKİ DİNLEME İLE İLGİLİ BÖLÜMÜN İNCELENMESİ

İdris KADIOĞLU

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 101-130 DOI: 10.32925/tday.2023.97
526 303

Çarh-Nâme’nin Eksik Beyitleri Üzerine

Orhan KILIÇARSLAN

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 101-122 DOI: 10.32925/tday.2023.105
491 246

Yeni Uygur Türkçesinde Sebep Göstergeleri

Neşe ERENOĞLU

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 73-100 DOI: 10.32925/tday.2023.104
462 162

Tekrar Sınıflandırmalarında Yapısal Bir Belirleyici Olarak Çokluk Kategorisi ve Özbek Türkçesindeki Görünümü

Sema EYNEL

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 123-154 DOI: 10.32925/tday.2023.106
437 138

Budizm, Yiyecek ve Yiyecek Sadakası: Eski Uygurca Üç Fragman Üzerine Filolojik İnceleme

Uğur UZUNKAYA

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 45-72 DOI: 10.32925/tday.2023.103
429 197

THE CONTEXT OF THE SITUATION AS A REASON FOR POLYSEMY IN TURKISH[1]

Erdoğan BOZ, Asiye Hande Nur TÜRKOLUK

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 129-148 DOI: 10.32925/tday.2022.88
414 224

MÜELLİFİ MEÇHUL BİR FETVA KİTABI VE İÇİNDEKİ İMZASIZ MANZUM FETVALAR

Muhittin ELİAÇIK

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 223-236 DOI: 10.32925/tday.2022.92
408 386

AN ASSESSMENT OF LANGUAGE DOMINANCE AMONG TURKISH- ENGLISH BILINGUALS: THE CASE OF THE AHISKA TURKS IN THE US

Erol SAKALLI

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 61-82 DOI: 10.32925/tday.2023.95
372 252