HAMDULLAH HAMDÎ’NİN KIYAFETNAME’SİNİN BİR NÜSHASI ÜZERİNE

Hanife ALKAN ATAMAN

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 193-222 DOI: 10.32925/tday.2022.91
23439 469

KAZAKÇADA ḲASḲIR “KURT” SÖZCÜĞÜ

Emin Oba

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 191-199 DOI: 10.32925/tday.2022.79
3890 609

İSLAM TÜRKAY’IN ŞİİRLERİNDE KALIPLAŞMIŞ DİL ÖGELERİ

Dicle Teberoğlu

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 109-149 DOI: 10.32925/tday.2022.77
3503 389

KAZAKÇA AĞIZLAR SÖZLÜĞÜ’NDE KAYITLI BAZI ESKİCİL SÖZCÜKLER ÜZERİNE

Sherubay Kurmanbaiuly, Marlen Adilov, Zhumagali İbragimov

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 151-190 DOI: 10.32925/tday.2022.78
2891 684

MANAS DESTANI’NDA ESKİ TÜRKÇEYE ÖZGÜ GRAMER UNSURLARI

Nurdin USEEV

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 39-50 DOI: 10.32925/tday.2022.84
2705 315

MESNEVİLERDE “MAHBÛB”UN ANLAM ÇEŞİTLİLİĞİ VE CİNSİYETİ

A. Azmi BİLGİN, Abdulhakim KILINÇ

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 161-192 DOI: 10.32925/tday.2022.90
2440 303

SÖZLÜK TİPOLOJİLERİ VE TASNİFLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Cüneyt Akın

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 217-233 DOI: 10.32925/tday.2022.81
1674 319

XIV. Yüzyıl Başı Memlûk Türkçesiyle Yazılmış Eserlerin İmlası Üzerine Bazı Notlar

Cihan DOĞAN

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 155-178 DOI: 10.32925/tday.2023.107
1349 168

SÖZLÜK TANIMLARINDA EDİM BİLİMSEL BİLGİNİN SUNUMU

Bilge GÖKTER GENÇER

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 101-128 DOI: 10.32925/tday.2022.87
1300 373

KIPÇAK GRUBU LEHÇELERİNDE (KIRGIZ, KAZAK, TATAR VE BAŞKURT TÜRKÇESİNDE) “DEĞİL” KELİMESİNİN KULLANIMI ÜZERİNE

Aksaamai OMURALIEVA

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 51-68 DOI: 10.32925/tday.2022.85
1285 432

BEYDILI BOYUNUN AĞIZ ÖZELLIKLERINE DAIR NOTLAR

İdris Nebi Uysal

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 201-216 DOI: 10.32925/tday.2022.80
1187 245

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TIP METNİ: MANẒŪME-İ ṬIBB

Betül ÖZCAN

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 151-180 DOI: 10.32925/tday.2023.99
1123 427

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE ART ZAMANLI SÖZ BAŞI ÜNLÜ DÜŞMESİ ÜZERİNE

Musa Salan, Osman Kabadayı

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 85-107 DOI: 10.32925/tday.2022.76
1078 276

TÜRKÇE DERSLERİNDE EDİM BİLİMSEL FARKINDALIĞIN GEREKLİLİĞİ

Meltem Merve Konu

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 235-266 DOI: 10.32925/tday.2022.82
957 337

ESKİ UYGURCA İYİ VE KÖTÜ PRENS ÖYKÜSÜ’NDE EDİM SÖZEL GÜÇ TAŞIYAN FİİLLER ÜZERİNE

Muammer ŞEHİTOĞLU

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 181-206 DOI: 10.32925/tday.2023.100
853 331

Yûnus Emre Dîvânı’nda Mental Fiiller

Hanife ALKAN ATAMAN

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 179-216 DOI: 10.32925/tday.2023.108
791 268

Eski Anadolu Türkçesinde Farklı Bir Hece Düşmesi Örneği: /-sI- > Ø/

Erkan SALAN

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 1-14 DOI: 10.32925/tday.2023.101
710 261

Dede Korkut - Günbed Yazması - Kazan Bey Oğuznamesi’nde Bağlama Grupları

Özgür AY, Kübra DURAN ŞAFAK

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 15-44 DOI: 10.32925/tday.2023.102
688 207

DİLİN BİLİMİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Caner KERİMOĞLU

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 69-100 DOI: 10.32925/tday.2022.86
672 648

TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YER ALAN EŞ GÖSTERENLİ “SAZ” SÖZCÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZELTME ÖNERİLERİ

Hüseyin GÖKÇE

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 131-150 DOI: 10.32925/tday.2023.98
605 545