HAMDULLAH HAMDÎ’NİN KIYAFETNAME’SİNİN BİR NÜSHASI ÜZERİNE

Hanife ALKAN ATAMAN

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 193-222 DOI: 10.32925/tday.2022.91
661 61

İSLAM TÜRKAY’IN ŞİİRLERİNDE KALIPLAŞMIŞ DİL ÖGELERİ

Dicle Teberoğlu

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 109-149 DOI: 10.32925/tday.2022.77
570 54

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE ART ZAMANLI SÖZ BAŞI ÜNLÜ DÜŞMESİ ÜZERİNE

Musa Salan, Osman Kabadayı

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 85-107 DOI: 10.32925/tday.2022.76
164 51

SÖZLÜK TANIMLARINDA EDİM BİLİMSEL BİLGİNİN SUNUMU

Bilge GÖKTER GENÇER

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 101-128 DOI: 10.32925/tday.2022.87
148 33

MANAS DESTANI’NDA ESKİ TÜRKÇEYE ÖZGÜ GRAMER UNSURLARI

Nurdin USEEV

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 39-50 DOI: 10.32925/tday.2022.84
135 44

KIPÇAK GRUBU LEHÇELERİNDE (KIRGIZ, KAZAK, TATAR VE BAŞKURT TÜRKÇESİNDE) “DEĞİL” KELİMESİNİN KULLANIMI ÜZERİNE

Aksaamai OMURALIEVA

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 51-68 DOI: 10.32925/tday.2022.85
107 37

KAZAKÇADA ḲASḲIR “KURT” SÖZCÜĞÜ

Emin Oba

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 191-199 DOI: 10.32925/tday.2022.79
99 36

TÜRKÇE DERSLERİNDE EDİM BİLİMSEL FARKINDALIĞIN GEREKLİLİĞİ

Meltem Merve Konu

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 235-266 DOI: 10.32925/tday.2022.82
95 37

SÖZLÜK TİPOLOJİLERİ VE TASNİFLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Cüneyt Akın

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 217-233 DOI: 10.32925/tday.2022.81
93 47

DİLİN BİLİMİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Caner KERİMOĞLU

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 69-100 DOI: 10.32925/tday.2022.86
81 48

MÜELLİFİ MEÇHUL BİR FETVA KİTABI VE İÇİNDEKİ İMZASIZ MANZUM FETVALAR

Muhittin ELİAÇIK

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 223-236 DOI: 10.32925/tday.2022.92
81 39

MESNEVİLERDE “MAHBÛB”UN ANLAM ÇEŞİTLİLİĞİ VE CİNSİYETİ

A. Azmi BİLGİN, Abdulhakim KILINÇ

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 161-192 DOI: 10.32925/tday.2022.90
58 28

KAZAKÇA AĞIZLAR SÖZLÜĞÜ’NDE KAYITLI BAZI ESKİCİL SÖZCÜKLER ÜZERİNE

Sherubay Kurmanbaiuly, Marlen Adilov, Zhumagali İbragimov

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 151-190 DOI: 10.32925/tday.2022.78
54 42

THE CONTEXT OF THE SITUATION AS A REASON FOR POLYSEMY IN TURKISH[1]

Erdoğan BOZ, Asiye Hande Nur TÜRKOLUK

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 129-148 DOI: 10.32925/tday.2022.88
50 31

BEYDILI BOYUNUN AĞIZ ÖZELLIKLERINE DAIR NOTLAR

İdris Nebi Uysal

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 201-216 DOI: 10.32925/tday.2022.80
47 36