HAMDULLAH HAMDÎ’NİN KIYAFETNAME’SİNİN BİR NÜSHASI ÜZERİNE

Hanife ALKAN ATAMAN

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 193-222 DOI: 10.32925/tday.2022.91
40296 752

KAZAKÇADA ḲASḲIR “KURT” SÖZCÜĞÜ

Emin Oba

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 191-199 DOI: 10.32925/tday.2022.79
5735 820

İSLAM TÜRKAY’IN ŞİİRLERİNDE KALIPLAŞMIŞ DİL ÖGELERİ

Dicle Teberoğlu

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 109-149 DOI: 10.32925/tday.2022.77
5456 508

KAZAKÇA AĞIZLAR SÖZLÜĞÜ’NDE KAYITLI BAZI ESKİCİL SÖZCÜKLER ÜZERİNE

Sherubay Kurmanbaiuly, Marlen Adilov, Zhumagali İbragimov

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 151-190 DOI: 10.32925/tday.2022.78
4961 909

MESNEVİLERDE “MAHBÛB”UN ANLAM ÇEŞİTLİLİĞİ VE CİNSİYETİ

A. Azmi BİLGİN, Abdulhakim KILINÇ

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 161-192 DOI: 10.32925/tday.2022.90
4604 437

MANAS DESTANI’NDA ESKİ TÜRKÇEYE ÖZGÜ GRAMER UNSURLARI

Nurdin USEEV

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 39-50 DOI: 10.32925/tday.2022.84
4471 423

XIV. Yüzyıl Başı Memlûk Türkçesiyle Yazılmış Eserlerin İmlası Üzerine Bazı Notlar

Cihan DOĞAN

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 155-178 DOI: 10.32925/tday.2023.107
3398 306

BEYDILI BOYUNUN AĞIZ ÖZELLIKLERINE DAIR NOTLAR

İdris Nebi Uysal

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 201-216 DOI: 10.32925/tday.2022.80
3103 674

SÖZLÜK TİPOLOJİLERİ VE TASNİFLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Cüneyt Akın

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 217-233 DOI: 10.32925/tday.2022.81
2094 470

TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YER ALAN EŞ GÖSTERENLİ “SAZ” SÖZCÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZELTME ÖNERİLERİ

Hüseyin GÖKÇE

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 131-150 DOI: 10.32925/tday.2023.98
1990 757

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TIP METNİ: MANẒŪME-İ ṬIBB

Betül ÖZCAN

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 151-180 DOI: 10.32925/tday.2023.99
1701 597

KIPÇAK GRUBU LEHÇELERİNDE (KIRGIZ, KAZAK, TATAR VE BAŞKURT TÜRKÇESİNDE) “DEĞİL” KELİMESİNİN KULLANIMI ÜZERİNE

Aksaamai OMURALIEVA

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 51-68 DOI: 10.32925/tday.2022.85
1621 572

SÖZLÜK TANIMLARINDA EDİM BİLİMSEL BİLGİNİN SUNUMU

Bilge GÖKTER GENÇER

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 101-128 DOI: 10.32925/tday.2022.87
1605 498

ESKİ UYGURCA İYİ VE KÖTÜ PRENS ÖYKÜSÜ’NDE EDİM SÖZEL GÜÇ TAŞIYAN FİİLLER ÜZERİNE

Muammer ŞEHİTOĞLU

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 181-206 DOI: 10.32925/tday.2023.100
1529 486

TÜRKÇE DERSLERİNDE EDİM BİLİMSEL FARKINDALIĞIN GEREKLİLİĞİ

Meltem Merve Konu

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 235-266 DOI: 10.32925/tday.2022.82
1477 466

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE ART ZAMANLI SÖZ BAŞI ÜNLÜ DÜŞMESİ ÜZERİNE

Musa Salan, Osman Kabadayı

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 85-107 DOI: 10.32925/tday.2022.76
1410 409

Dede Korkut - Günbed Yazması - Kazan Bey Oğuznamesi’nde Bağlama Grupları

Özgür AY, Kübra DURAN ŞAFAK

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 15-44 DOI: 10.32925/tday.2023.102
1399 410

Yûnus Emre Dîvânı’nda Mental Fiiller

Hanife ALKAN ATAMAN

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 179-216 DOI: 10.32925/tday.2023.108
1264 491

Eski Anadolu Türkçesinde Farklı Bir Hece Düşmesi Örneği: /-sI- > Ø/

Erkan SALAN

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 1-14 DOI: 10.32925/tday.2023.101
1145 409

Çarh-Nâme’nin Eksik Beyitleri Üzerine

Orhan KILIÇARSLAN

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 101-122 DOI: 10.32925/tday.2023.105
962 410